Strefa potencjalnej migracji co to jest
Co to jest Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń. Wyjaśnienie zanieczyszczeń Strefa.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń

Definicja STREFA POTENCJALNEJ MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ: Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń
Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu ograniczające tory migracji zanieczyszczonych wód, począwszy od ogniska zanieczyszczeń aż po strefę drenażu albo granicę obszaru badań. W obliczeniach szczegółowych jest rzutem na płaszczyznę maksymalnego zasięgu → chmury zanieczyszczeń wg obliczeń prognostycznych przy przyjętych warunkach startowych i brzegowych.[SW].

Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Schemat Uwikłany (Implicite):
Znaczenie implicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Sygnalizator Głębokości; Głębokościomierz:
Znaczenie głębokości; głębokościomierz Przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Może to być na przykład świstawka, a więc gwizdek hydrogeologiczny, → batometr strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.

Czym jest Strefa potencjalnej migracji znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: