Strefa potencjalnej migracji co to jest
Co to jest Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń. Wyjaśnienie zanieczyszczeń Strefa.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń

Definicja STREFA POTENCJALNEJ MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ: Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń
Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu ograniczające tory migracji zanieczyszczonych wód, począwszy od ogniska zanieczyszczeń aż po strefę drenażu albo granicę obszaru badań. W obliczeniach szczegółowych jest rzutem na płaszczyznę maksymalnego zasięgu → chmury zanieczyszczeń wg obliczeń prognostycznych przy przyjętych warunkach startowych i brzegowych.[SW].

Słownik Szczawa:
Znaczenie lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1000 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla. → Woda kwasowęglowa. 2. Tradycyjne ludowe ustalenie wody, która dzięki zawartości dwutlenku węgla odznacza się strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń.

Czym jest Strefa potencjalnej migracji znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: