Strefa przepływu wód co to jest
Co to jest Strefa przepływu wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Region w obrębie struktury.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa przepływu wód podziemnych

Definicja STREFA PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH: Strefa przepływu wód podziemnych
Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK].

Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK strefa przepływu wód podziemnych.
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady strefa przepływu wód podziemnych.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące strefa przepływu wód podziemnych.
Słownik Subregion Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Jednostka hydrogeologiczna niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → strefa przepływu wód podziemnych.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w strefa przepływu wód podziemnych.

Czym jest Strefa przepływu wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: