Strefa redukcyjna co to jest
Co to jest Strefa redukcyjna. Wyjaśnienie występowania w → wodach naturalnych → warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjna Strefa

Definicja STREFA REDUKCYJNA: Strefa redukcyjna
Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych albo przy zanieczyszczeniu powierzchni terenu) sięga powierzchni terenu. Kryterium występowania s.r. jest wartość → potencjału redoks. → Środowisko redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Skala redoks.[AM].

Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała strefa redukcyjna.
Słownik Skład Jonowy Wód:
Znaczenie Chemizm wód określany wyłącznie zespołem występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych strefa redukcyjna.
Słownik Stagnacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK strefa redukcyjna.
Słownik Strefa Ochrony Sanitarnej (Ujęcia Wody):
Znaczenie sanitarnej (ujęcia wody) Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać strefa redukcyjna.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK strefa redukcyjna.

Czym jest Strefa redukcyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: