Strefa termicznie neutralna co to jest
Co to jest Strefa termicznie neutralna. Wyjaśnienie Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest.

Czy przydatne?

Co to jest Neutralna Termicznie Strefa

Definicja STREFA TERMICZNIE NEUTRALNA: Strefa termicznie neutralna
Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze wzrostem głębokości wyraża się → gradientem geotermicznym. Głębokość s.t.n. może wynosić od 5 do 25 m. W Polsce występuje ona średnio na głębokości 18 m.[JD].

Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa strefa termicznie neutralna.
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale strefa termicznie neutralna.
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W strefa termicznie neutralna.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – strefa termicznie neutralna.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefa termicznie neutralna.

Czym jest Strefa termicznie neutralna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: