Strefa termicznie neutralna co to jest
Co to jest Strefa termicznie neutralna. Wyjaśnienie Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest.

Czy przydatne?

Co to jest Neutralna Termicznie Strefa

Definicja STREFA TERMICZNIE NEUTRALNA: Strefa termicznie neutralna
Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze wzrostem głębokości wyraża się → gradientem geotermicznym. Głębokość s.t.n. może wynosić od 5 do 25 m. W Polsce występuje ona średnio na głębokości 18 m.[JD].

Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku strefa termicznie neutralna.
Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje strefa termicznie neutralna.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w strefa termicznie neutralna.
Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do strefa termicznie neutralna.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte strefa termicznie neutralna.

Czym jest Strefa termicznie neutralna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: