Strefa wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody. Wyjaśnienie Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody

Strefa wahań zwierciadła wody
Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy wymienia się wraz ze zmianami klimatycznymi w momencie geologicznym. Ma to znaczenie w analizie paleohydrogeologicznej przy ustalaniu genezy obecnych warunków hydrogeologicznych. → Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Czym jest Strefa wahań zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S