Strefa wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody. Wyjaśnienie Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody

Definicja STREFA WAHAŃ ZWIERCIADŁA WODY: Strefa wahań zwierciadła wody
Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy wymienia się wraz ze zmianami klimatycznymi w momencie geologicznym. Ma to znaczenie w analizie paleohydrogeologicznej przy ustalaniu genezy obecnych warunków hydrogeologicznych. → Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać strefa wahań zwierciadła wody.

Czym jest Strefa wahań zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: