Strefa wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody. Wyjaśnienie Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody

Definicja STREFA WAHAŃ ZWIERCIADŁA WODY: Strefa wahań zwierciadła wody
Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy wymienia się wraz ze zmianami klimatycznymi w momencie geologicznym. Ma to znaczenie w analizie paleohydrogeologicznej przy ustalaniu genezy obecnych warunków hydrogeologicznych. → Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Solidyfikacja:
Znaczenie metod oczyszczania środowiska wodnogruntowego polegająca na fizycznym zestalaniu albo chemicznym związaniu → zanieczyszczeń przez dodanie spoiw nieorganicznych, organicznych albo mieszanych strefa wahań zwierciadła wody.

Czym jest Strefa wahań zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: