Strefa wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody. Wyjaśnienie Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa wahań zwierciadła wody

Definicja STREFA WAHAŃ ZWIERCIADŁA WODY: Strefa wahań zwierciadła wody
Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy wymienia się wraz ze zmianami klimatycznymi w momencie geologicznym. Ma to znaczenie w analizie paleohydrogeologicznej przy ustalaniu genezy obecnych warunków hydrogeologicznych. → Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Skład Jonowy Wód:
Znaczenie Chemizm wód określany wyłącznie zespołem występujących w wodzie anionów i kationów. Niekiedy uwzględniane są jedynie → jony kluczowe i wówczas s.j.w. może być przedstawiany w formie skróconych strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku strefa wahań zwierciadła wody.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku strefa wahań zwierciadła wody.

Czym jest Strefa wahań zwierciadła wody znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: