Strefa wzniosu kapilarnego co to jest
Co to jest Strefa wzniosu kapilarnego. Wyjaśnienie Strefa występująca nad → zwierciadłem wód.

Czy przydatne?

Co to jest Kapilarnego Wzniosu Strefa

Definicja STREFA WZNIOSU KAPILARNEGO: Strefa wzniosu kapilarnego
Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK].

Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów strefa wzniosu kapilarnego.
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK strefa wzniosu kapilarnego.
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych strefa wzniosu kapilarnego.
Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK strefa wzniosu kapilarnego.
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może strefa wzniosu kapilarnego.

Czym jest Strefa wzniosu kapilarnego znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: