Strefowość hydrodynamiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrodynamiczna. Wyjaśnienie h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrodynamiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDRODYNAMICZNA: Strefowość hydrodynamiczna
S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są: prawidłowości w rozkładzie właściwości filtracyjnych skał, prędkości przepływu i zamiany wód, → ciśnienia hydrostatycznego i struktura → strumieni wód podziemnych, co odbija się na chemizmie wód podziemnych. → Strefowość hydrogeochemiczna.[TB i DM].

Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich strefowość hydrodynamiczna.
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Studnia Promienista, S. Drenażowa, S. Złożona, S. Z Drenami Poziomymi:
Znaczenie s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad strefowość hydrodynamiczna.

Czym jest Strefowość hydrodynamiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: