Strefowość hydrodynamiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrodynamiczna. Wyjaśnienie h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrodynamiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDRODYNAMICZNA: Strefowość hydrodynamiczna
S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są: prawidłowości w rozkładzie właściwości filtracyjnych skał, prędkości przepływu i zamiany wód, → ciśnienia hydrostatycznego i struktura → strumieni wód podziemnych, co odbija się na chemizmie wód podziemnych. → Strefowość hydrogeochemiczna.[TB i DM].

Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Sygnalizator Głębokości; Głębokościomierz:
Znaczenie głębokości; głębokościomierz Przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Może to być na przykład świstawka, a więc gwizdek hydrogeologiczny, → batometr strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo strefowość hydrodynamiczna.
Słownik Strefa Wahań Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy strefowość hydrodynamiczna.

Czym jest Strefowość hydrodynamiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: