Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOCHEMICZNA: Strefowość hydrogeochemiczna
Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się odnosić do całokształtu chemizmu wód albo do kilku (rzadziej jednego) parametrów hydrogeochemicznych. Najczęściej s.h. jest odnotowywana w odniesieniu do → mineralizacji wód podziemnych.[AM].

Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa strefowość hydrogeochemiczna.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: