Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOCHEMICZNA: Strefowość hydrogeochemiczna
Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się odnosić do całokształtu chemizmu wód albo do kilku (rzadziej jednego) parametrów hydrogeochemicznych. Najczęściej s.h. jest odnotowywana w odniesieniu do → mineralizacji wód podziemnych.[AM].

Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów strefowość hydrogeochemiczna.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu strefowość hydrogeochemiczna.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: