Strefowość hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOLOGICZNA: Strefowość hydrogeologiczna
Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja hydrogeologiczna). Wyraźnie uwypukla się pionowa strefowość hydrodynamiczna, powiązana ze strefowością hydrogeochemiczną, zaznacza się strefowość hydrogeotermiczna (→ strefa termicznie neutralna). Dwie fundamentalne strefy: → strefa aeracji i → strefa saturacji stanowią podstawę do wydzielenia →wód przypowierzchniowych i → wód podziemnych (w węższym znaczeniu), trzy →strefy hydrogeologiczne w krasie są charakterystyczne dla dynamiki tych wód.[AK].

Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Sygnalizator Głębokości; Głębokościomierz:
Znaczenie głębokości; głębokościomierz Przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Może to być na przykład świstawka, a więc gwizdek hydrogeologiczny, → batometr strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca strefowość hydrogeologiczna.

Czym jest Strefowość hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: