Strefowość hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOLOGICZNA: Strefowość hydrogeologiczna
Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja hydrogeologiczna). Wyraźnie uwypukla się pionowa strefowość hydrodynamiczna, powiązana ze strefowością hydrogeochemiczną, zaznacza się strefowość hydrogeotermiczna (→ strefa termicznie neutralna). Dwie fundamentalne strefy: → strefa aeracji i → strefa saturacji stanowią podstawę do wydzielenia →wód przypowierzchniowych i → wód podziemnych (w węższym znaczeniu), trzy →strefy hydrogeologiczne w krasie są charakterystyczne dla dynamiki tych wód.[AK].

Słownik Substancja Rozpuszczona:
Znaczenie Substancja rozpuszczona Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią jednorodną mieszaninę. → Zawiesina, →Roztwór… → Rozpuszczanie, → Rozpuszczalność.[AM strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe strefowość hydrogeologiczna.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte strefowość hydrogeologiczna.

Czym jest Strefowość hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: