Strefy hydrogeologiczne w co to jest
Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie. Wyjaśnienie krasie W obszarach krasowych występują.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy hydrogeologiczne w krasie

Definicja STREFY HYDROGEOLOGICZNE W KRASIE: Strefy hydrogeologiczne w krasie
W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca strefie aeracji, → strefa freatyczna – pełnego wypełnienia wodą z przepływem poziomym, i strefa przejściowa położona pomiędzy ni mi, okresowo wypełniona wodą, o przepływie pionowym i poziomym (ryc. 104).[AR] Ryc. 104. Strefy hydrogeologiczne w krasie a – najwyższy poziom wód podziemnych, b – najniższy poziom wód podziemnych, W – strefa wadyczna, F – strefa freatyczna, WF – strefa przejściowa wadyczno–freatyczna; 1 – skały węglanowe, 2 – skały luźne, 3 – źródło okresowe, 4 – źródło stałe, 5 – kanały krasowe, 6 – strefy spękań.

Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy strefy hydrogeologiczne w krasie.
Słownik Średnica Studni D, D, Φ:
Znaczenie D, φ Podwojona odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej filtru (na przykład siatki albo obsypki żwirowej). Wymiar: [L].Jednostki: m, cm, mm, cale.[TM strefy hydrogeologiczne w krasie.

Czym jest Strefy hydrogeologiczne w znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: