Strefy (obszary) dynamiki co to jest
Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)

Definicja STREFY (OBSZARY) DYNAMIKI WÓD PODZIEMNYCH (W CZWARTORZĘDZIE DUŻEJ MIĄŻSZOŚCI): Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)
W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– zasilania (nieizolowane poziomy wodonośne, od powierzchni występują piaski, głębokość zwierciadła powyżej 2 m), – zasilania pośredniego (wody zawieszone, zmienne litologiczne), – przepływu (izolowane poziomy wodonośne), – drenażu (nieizolowane poziomy wodonośne, głębokość zwierciadła poniżej 2 m). → Drenaż wód podziemnych, → Obieg wody podziemnej, → Ruch.[AK] Ryc. 103. Rozmiar zajmowanych powierzchni w procentach w zależności od głębokości (Brandenburgia z Berlinem: około 30 000 km2, około 4400 punktów rozpoznania) Strefy (wg Hannappel, Voigt, 1997)): a – zasilania, b – zasilania pośredniego, c – przepływu, d – drenażu.

Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Samowypływ; Samowypływ Wód Artezyjskich:
Znaczenie samowypływ wód artezyjskich Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).

Czym jest Strefy (obszary) dynamiki wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: