Strefy (obszary) dynamiki co to jest
Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)

Definicja STREFY (OBSZARY) DYNAMIKI WÓD PODZIEMNYCH (W CZWARTORZĘDZIE DUŻEJ MIĄŻSZOŚCI): Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)
W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– zasilania (nieizolowane poziomy wodonośne, od powierzchni występują piaski, głębokość zwierciadła powyżej 2 m), – zasilania pośredniego (wody zawieszone, zmienne litologiczne), – przepływu (izolowane poziomy wodonośne), – drenażu (nieizolowane poziomy wodonośne, głębokość zwierciadła poniżej 2 m). → Drenaż wód podziemnych, → Obieg wody podziemnej, → Ruch.[AK] Ryc. 103. Rozmiar zajmowanych powierzchni w procentach w zależności od głębokości (Brandenburgia z Berlinem: około 30 000 km2, około 4400 punktów rozpoznania) Strefy (wg Hannappel, Voigt, 1997)): a – zasilania, b – zasilania pośredniego, c – przepływu, d – drenażu.

Słownik Środowisko Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).
Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości).

Czym jest Strefy (obszary) dynamiki wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: