Strefy ochronne źródeł i co to jest
Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć. Wyjaśnienie wody; strefy.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć

Definicja STREFY OCHRONNE ŹRÓDEŁ I UJĘĆ WODY; STREFY OCHRONY UJĘĆ: Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć
Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty do nich przyległe. S.o. dzieli się na: → teren ochrony bezpośredniej i → teren ochrony pośredniej (wewnętrznej – biologicznej, zewnętrznej – chemicznej, i ilościowej). Ustanawia sięje dla ujęć i źródeł wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych i do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. Mogą być ustanawiane również dla ujęć wód wykorzystywanych do innych celów, jeżeli wymaga tego biznes użytkownika albo względy socjalne. Sposób i tryb ustanawiania s.o. ujęć wód podziemnych i zakres ograniczeń, nakazów i zakazów ustala Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 5 listopada 1991 r. (DzURP Nr 116, poz. 504). Wyznacza się je na podstawie określeń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej obszaru zasobowego ujęcia. Jeśli jednak czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, s.o. winny obejmować
region wyznaczony 25-letnim czasem zamiany wody w warstwie wodonośnej.[AS].

Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.

Czym jest Strefy ochronne źródeł i ujęć znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: