Strop poziomu wodonośnego co to jest
Co to jest Strop poziomu wodonośnego. Wyjaśnienie Powierzchnia ograniczająca wodonosiec od góry, w.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośnego Poziomu Strop

Definicja STROP POZIOMU WODONOŚNEGO: Strop poziomu wodonośnego
Powierzchnia ograniczająca wodonosiec od góry, w obrębie wód swobodnych (→ zwierciadło wód podziemnych), w obrębie wód naporowych (→ poziom nieprzepuszczalny). →Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca), → Warstwa wodonośna (ryc. 123).[AK].

Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → strop poziomu wodonośnego.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek strop poziomu wodonośnego.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych strop poziomu wodonośnego.
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych strop poziomu wodonośnego.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad strop poziomu wodonośnego.

Czym jest Strop poziomu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: