Struktura hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna. Wyjaśnienie struktura wodonośna.

Czy przydatne?

Co to jest Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna

Definicja STRUKTURA HYDROGEOLOGICZNA; STRUKTURA WODONOŚNA: Struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna
Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych charakteryzujących się jednością warunków hydrogeologicznych w dziedzinie rozprzestrzeniania, ruchu i kształtowania wód podziemnych. W takim ujęciu to jest, uogólniając, przestrzeń geologiczna, gdzie następuje obieg wód podziemnych. Niekiedy
definicja s.h. uważa się za jednoznaczne z →systemem krążenia wód podziemnych, rozumianym jako układ obiegu wód podziemnych (obszary zasilania, przepływu i drenażu) w typowych formach występowania wód podziemnych lokalnych i regionalnych. Jako s.h. ustala się także → zbiorowisko wody podziemnej przywiązane do określonego typu ułożenia utworów wodonośnych i ich otoczenia. Może zajmować różne co do wielkości przestrzenie i mieć różne kształty, regularnie ostro odgraniczone od innych struktur, aczkolwiek mogą także przechodzić jedne w drugie. Wyróżnia się między innymi takie struktury, jak: niecka, monoklina, płyta, soczewka, dolina, pradolina, sandr, strefa spękań. Ogromne s.h. podłoża to → masywy, cokoły hydrogeologiczne z wodami szczelinowymi i baseny, →niecki artezyjskie z wodami warstwowymi przeważnie porowymi, a również niecki śródgórskie i spore strefy uskokowo-spękaniowe. Niektórzy autorzy mówią o strukturach typu geosynklinalnego (masywy fałdowe) i płytowego (płaskie niecki, monokliny). → Regionalizacja hydrogeologiczna, → Strefowość hydrogeologiczna. [AK, TB i DM].

Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna.
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady struktura hydrogeologiczna; struktura wodonośna.

Czym jest Struktura hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: