Struktura systemu krasowego co to jest
Co to jest Struktura systemu krasowego. Wyjaśnienie krasowego S.s.k. jest określona organizacją.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Systemu Struktura

Struktura mechanizmu krasowego
S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są zróżnicowane, co wynika ze zmiennych startowych warunków przepływu i mechanizmów chemicznych. W klasycznym, płytkim systemie krasowym istnieją uprzywilejowane drogi przepływu wód z powierzchni do strefy freatycznej. W klasycznym krasie rozróżniamy dwa rodzaje mechanizmów krasowych: pojedynczy, gdzie zbiornik jest zasilany wyłącznie poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, i mechanizm podwójny, gdzie zasilanie ma miejsce także poprzez strumienie powierzchniowe wpływające do → mechanizmu wodonośnego poprzez → ponory. W razie głębokiego mechanizmu krasowego (→ paleokras) zasilanie zbiornika zwykle nie jest związane bezpośrednio z powierzchnią. Są jednak przypadki istnienia → więzi hydraulicznej pomiędzy wodami wspomnianych dwóch mechanizmów krasowych.[AR].

Czym jest Struktura systemu krasowego znaczenie w Słownik definicje S