Struktura systemu krasowego co to jest
Co to jest Struktura systemu krasowego. Wyjaśnienie krasowego S.s.k. jest określona organizacją.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Systemu Struktura

Definicja STRUKTURA SYSTEMU KRASOWEGO: Struktura mechanizmu krasowego
S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są zróżnicowane, co wynika ze zmiennych startowych warunków przepływu i mechanizmów chemicznych. W klasycznym, płytkim systemie krasowym istnieją uprzywilejowane drogi przepływu wód z powierzchni do strefy freatycznej. W klasycznym krasie rozróżniamy dwa rodzaje mechanizmów krasowych: pojedynczy, gdzie zbiornik jest zasilany wyłącznie poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, i mechanizm podwójny, gdzie zasilanie ma miejsce także poprzez strumienie powierzchniowe wpływające do → mechanizmu wodonośnego poprzez → ponory. W razie głębokiego mechanizmu krasowego (→ paleokras) zasilanie zbiornika zwykle nie jest związane bezpośrednio z powierzchnią. Są jednak przypadki istnienia → więzi hydraulicznej pomiędzy wodami wspomnianych dwóch mechanizmów krasowych.[AR].

Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej struktura systemu krasowego.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w struktura systemu krasowego.
Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża struktura systemu krasowego.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych struktura systemu krasowego.
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK struktura systemu krasowego.

Czym jest Struktura systemu krasowego znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: