Strumień co to jest
Co to jest Strumień. Wyjaśnienie płynącej cieczy przechodzących poprzez pole o pow. A. Definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Strumień

Definicja STRUMIEŃ: Strumień
1. Pęk linii prądu płynącej cieczy przechodzących poprzez pole o pow. A. Definicja regularnie używane w dyscyplinach zajmujących się zagadnieniami transportu cieczy, masy, energii. 2. Objętość Q cieczy przepływającej poprzez określony przekrój w jednostce czasu. Definicje bliskie albo synonimiczne: natężenie przepływu, przepływ, koszt strumienia, natężenie strumienia. Wymiar: Q = [L3T–1]. Jednostki: m3/s, m3/h, dm3/s. 3. S. masy Jx to koszt masy substancji migrującej z wodą podziemną poprzez określony przekrój jednostkowy w jednostce czasu. Wymiar: Jx = [MT–1]. Jednostki: mg/s , kg/h.[TM].

Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała strumień.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu strumień.
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK strumień.
Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze strumień.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– strumień.

Czym jest Strumień znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: