Strumień cieplny Ziemi co to jest
Co to jest Strumień cieplny Ziemi. Wyjaśnienie ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Ziemi Cieplny Strumień

Definicja STRUMIEŃ CIEPLNY ZIEMI: Strumień cieplny Ziemi
Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi: gdzie: Q – gęstość strumienia cieplnego [MT–3], k – przewodnictwo cieplne skał [LMT–3°–1], T – temperatura [°], Z – głębokość [L]. Średnia wartość gęstości s.c.z. dla kontynentów wynosi 63 mW/m2. Max. wartości stwierdzone dotąd w Polsce nie przekraczają 90 mW/m2. Wysokie gęstości s.c.z. stanowią fundamentalną przesłankę dla poszukiwań → wód termalnych.[JD].

Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka strumień cieplny ziemi.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej strumień cieplny ziemi.
Słownik Strumień Wód Podziemnych; Strumień Filtracji:
Znaczenie podziemnych; strumień filtracji 1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strumień cieplny ziemi.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód strumień cieplny ziemi.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń strumień cieplny ziemi.

Czym jest Strumień cieplny Ziemi znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: