Strumień cieplny Ziemi co to jest
Co to jest Strumień cieplny Ziemi. Wyjaśnienie ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Ziemi Cieplny Strumień

Definicja STRUMIEŃ CIEPLNY ZIEMI: Strumień cieplny Ziemi
Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi: gdzie: Q – gęstość strumienia cieplnego [MT–3], k – przewodnictwo cieplne skał [LMT–3°–1], T – temperatura [°], Z – głębokość [L]. Średnia wartość gęstości s.c.z. dla kontynentów wynosi 63 mW/m2. Max. wartości stwierdzone dotąd w Polsce nie przekraczają 90 mW/m2. Wysokie gęstości s.c.z. stanowią fundamentalną przesłankę dla poszukiwań → wód termalnych.[JD].

Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy strumień cieplny ziemi.
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR strumień cieplny ziemi.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym strumień cieplny ziemi.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową strumień cieplny ziemi.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy strumień cieplny ziemi.

Czym jest Strumień cieplny Ziemi znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: