Strumień infiltracyjny QWW co to jest
Co to jest Strumień infiltracyjny QW,W. Wyjaśnienie Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym.

Czy przydatne?

Co to jest Strumień infiltracyjny QW,W

Definicja STRUMIEŃ INFILTRACYJNY QW,W: Strumień infiltracyjny QW,W
Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża natężenie infiltracji: W=QW/A Wymiar: QW = [L3T–1], W = [LT–1].Jednostki:m3/s, m3/h, m3/a, dm3/s, m/s, m/h, m/a, dm/s.[TM].

Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca strumień infiltracyjny qw,w.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru strumień infiltracyjny qw,w.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze strumień infiltracyjny qw,w.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne strumień infiltracyjny qw,w.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM strumień infiltracyjny qw,w.

Czym jest Strumień infiltracyjny QW,W znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: