Strumień wód podziemnych co to jest
Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji. Wyjaśnienie strumień filtracji 1. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji

Definicja STRUMIEŃ WÓD PODZIEMNYCH; STRUMIEŃ FILTRACJI: Strumień wód podziemnych; strumień filtracji
1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strumień: 1). 2. Forma występowania wód podziemnych uwarunkowana ukształtowaniem podstawy poziomu wodonośnego: rynna, rów tektoniczny, strefa spękań, sieć żył, dolina, pradolina, dolina pogrzebana. → Wody podziemne. 3. O s.w.p. mówi się regularnie jako o formie dynamicznej w odróżnieniu do statycznego → zbiornika wód podziemnych. [AK, TM].

Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów strumień wód podziemnych; strumień filtracji.

Czym jest Strumień wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: