Strumień wód podziemnych co to jest
Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji. Wyjaśnienie strumień filtracji 1. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Strumień wód podziemnych; strumień filtracji

Definicja STRUMIEŃ WÓD PODZIEMNYCH; STRUMIEŃ FILTRACJI: Strumień wód podziemnych; strumień filtracji
1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strumień: 1). 2. Forma występowania wód podziemnych uwarunkowana ukształtowaniem podstawy poziomu wodonośnego: rynna, rów tektoniczny, strefa spękań, sieć żył, dolina, pradolina, dolina pogrzebana. → Wody podziemne. 3. O s.w.p. mówi się regularnie jako o formie dynamicznej w odróżnieniu do statycznego → zbiornika wód podziemnych. [AK, TM].

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów strumień wód podziemnych; strumień filtracji.
Słownik Stabilność Iteracji:
Znaczenie Iteracja jest stabilna, gdy dowolne zwiększanie liczby → kroków iteracyjnych nie skutkuje wzrostu błędu iteracji w stopniu dyskwalifikującym wartość wyników obliczeń. →sposoby iteracyjne.[MR strumień wód podziemnych; strumień filtracji.

Czym jest Strumień wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: