Studnia bez obudowy; studnia co to jest
Co to jest Studnia bez obudowy; studnia bosa. Wyjaśnienie bosa Studnia głębinowa w skałach litych.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia bez obudowy; studnia bosa

Definicja STUDNIA BEZ OBUDOWY; STUDNIA BOSA: Studnia bez obudowy; studnia bosa
Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach.

Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK studnia bez obudowy; studnia bosa.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia studnia bez obudowy; studnia bosa.
Słownik Środowisko Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 studnia bez obudowy; studnia bosa.
Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów studnia bez obudowy; studnia bosa.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM studnia bez obudowy; studnia bosa.

Czym jest Studnia bez obudowy; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: