Studnia eksploatacyjna co to jest
Co to jest Studnia eksploatacyjna. Wyjaśnienie Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego.

Czy przydatne?

Co to jest Eksploatacyjna Studnia

Definicja STUDNIA EKSPLOATACYJNA: Studnia eksploatacyjna
Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK].

Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych studnia eksploatacyjna.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek studnia eksploatacyjna.
Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a studnia eksploatacyjna.
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych studnia eksploatacyjna.
Słownik Substancja Mineralna:
Znaczenie mineralna 1. Substancja pochodzenia mineralnego. Definicja regularnie przeciwstawiane → substancji organicznej. 2. Substancja występująca w specjacjach nieorganicznych, bez względu na genezę, na studnia eksploatacyjna.

Czym jest Studnia eksploatacyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: