Studnia fikcyjna; studnia co to jest
Co to jest Studnia fikcyjna; studnia pozorna. Wyjaśnienie pozorna W → metodzie odbić.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia fikcyjna; studnia pozorna

Definicja STUDNIA FIKCYJNA; STUDNIA POZORNA: Studnia fikcyjna; studnia pozorna
W → metodzie odbić zwierciadlanych obraz studni rzeczywistej powstały jako odbicie względem granicy warstwy wodonośnej. Uwzględnienie pracy s.f. pozwala symulować pracę studni rzeczywistej w warstwie ograniczonej granicą, z uwzględnieniem wpływu tej granicy, z tym iż w razie odbicia względem granicy nieprzepuszczalnej (q = 0) s.f. ma koszt taki sam jak studnia rzeczywista, a przy odbiciu względem granicy przepuszczalnej typu H = const, koszt s.f. wymienia symbol względem jej studni rzeczywistej, jest to studnia wymienia się na studnię chłonną.[TM].

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń studnia fikcyjna; studnia pozorna.

Czym jest Studnia fikcyjna; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: