Studnia fikcyjna; studnia co to jest
Co to jest Studnia fikcyjna; studnia pozorna. Wyjaśnienie pozorna W → metodzie odbić.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia fikcyjna; studnia pozorna

Definicja STUDNIA FIKCYJNA; STUDNIA POZORNA: Studnia fikcyjna; studnia pozorna
W → metodzie odbić zwierciadlanych obraz studni rzeczywistej powstały jako odbicie względem granicy warstwy wodonośnej. Uwzględnienie pracy s.f. pozwala symulować pracę studni rzeczywistej w warstwie ograniczonej granicą, z uwzględnieniem wpływu tej granicy, z tym iż w razie odbicia względem granicy nieprzepuszczalnej (q = 0) s.f. ma koszt taki sam jak studnia rzeczywista, a przy odbiciu względem granicy przepuszczalnej typu H = const, koszt s.f. wymienia symbol względem jej studni rzeczywistej, jest to studnia wymienia się na studnię chłonną.[TM].

Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Subregion Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Jednostka hydrogeologiczna niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy studnia fikcyjna; studnia pozorna.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla studnia fikcyjna; studnia pozorna.

Czym jest Studnia fikcyjna; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: