Studnia filtrowa co to jest
Co to jest Studnia filtrowa. Wyjaśnienie wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia.

Czy przydatne?

Co to jest Filtrowa Studnia

Definicja STUDNIA FILTROWA: Studnia filtrowa
→ Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK].

Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi studnia filtrowa.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia studnia filtrowa.
Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja studnia filtrowa.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– studnia filtrowa.
Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te studnia filtrowa.

Czym jest Studnia filtrowa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: