Studnia kombinowana; studnia co to jest
Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona). Wyjaśnienie złożona (szybowa.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)

Definicja STUDNIA KOMBINOWANA; STUDNIA ZŁOŻONA (SZYBOWA I WIERCONA): Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)
Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy wodonośne (ryc. 107). Niekiedy terminu s.k. używa się także dla → studni promienistej.[AK] Ryc. 107. Studnia kombinowana czerpie wodę z piasków ze żwirami (zwierciadło swobodne w części szybowej) i piasków drobnoziarnistych (zwierciadło napięte w części wierconej), filtr z obsypką.

Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).

Czym jest Studnia kombinowana; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: