Studnia kombinowana; studnia co to jest
Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona). Wyjaśnienie złożona (szybowa.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)

Definicja STUDNIA KOMBINOWANA; STUDNIA ZŁOŻONA (SZYBOWA I WIERCONA): Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)
Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy wodonośne (ryc. 107). Niekiedy terminu s.k. używa się także dla → studni promienistej.[AK] Ryc. 107. Studnia kombinowana czerpie wodę z piasków ze żwirami (zwierciadło swobodne w części szybowej) i piasków drobnoziarnistych (zwierciadło napięte w części wierconej), filtr z obsypką.

Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona).

Czym jest Studnia kombinowana; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: