Studnia niedoskonała co to jest
Co to jest Studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie. Wyjaśnienie niedoskonała.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie

Definicja STUDNIA NIEDOSKONAŁA; STUDNIA NIEDOSKONAŁA HYDRAULICZNIE: Studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie
Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w szczególności typu → efektu przyściennego. Zdarzenie występuje wtedy, kiedy przewodność filtru jest mniejsza niż przewodność warstwy w strefie przyfiltrowej (wskutek „starzenia się” studni albo złej konstrukcji czy wadliwego wykonania filtru).[TM].

Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu studnia niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie.

Czym jest Studnia niedoskonała; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: