Studnia niezupełna co to jest
Co to jest Studnia niezupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Niezupełna Studnia

Definicja STUDNIA NIEZUPEŁNA: Studnia niezupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest mniejsza niż miąższość warstwy wodonośnej (m albo h0). S.n. może być studnią niedogłębioną (wiszącą) albo studnią dogłębioną, w zależności czy filtr właściwy dochodzi do spągu warstwy wodonośnej czy nie (ryc. 108).[TM] Ryc. 108. Przykłady studzien zupełnych Z (α = l/m = l/h0 > 0,95) i niezupełnych N (α = l/m = l/h0 ≤ 0,95) wwarstwie o zwierciadle napiętym (a) i o zwierciadle swobodnym (b).

Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości studnia niezupełna.
Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR studnia niezupełna.
Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża studnia niezupełna.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – studnia niezupełna.
Słownik Strop Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Powierzchnia ograniczająca wodonosiec od góry, w obrębie wód swobodnych (→ zwierciadło wód podziemnych), w obrębie wód naporowych (→ poziom nieprzepuszczalny). →Spąg, podstawa poziomu studnia niezupełna.

Czym jest Studnia niezupełna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: