Studnia niezupełna co to jest
Co to jest Studnia niezupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Niezupełna Studnia

Definicja STUDNIA NIEZUPEŁNA: Studnia niezupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest mniejsza niż miąższość warstwy wodonośnej (m albo h0). S.n. może być studnią niedogłębioną (wiszącą) albo studnią dogłębioną, w zależności czy filtr właściwy dochodzi do spągu warstwy wodonośnej czy nie (ryc. 108).[TM] Ryc. 108. Przykłady studzien zupełnych Z (α = l/m = l/h0 > 0,95) i niezupełnych N (α = l/m = l/h0 ≤ 0,95) wwarstwie o zwierciadle napiętym (a) i o zwierciadle swobodnym (b).

Słownik Strefa Wahań Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy studnia niezupełna.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru studnia niezupełna.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca studnia niezupełna.
Słownik Ściek:
Znaczenie płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i studnia niezupełna.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK studnia niezupełna.

Czym jest Studnia niezupełna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: