Studnia obserwacyjna co to jest
Co to jest Studnia obserwacyjna. Wyjaśnienie studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo.

Czy przydatne?

Co to jest Obserwacyjna Studnia

Definicja STUDNIA OBSERWACYJNA: Studnia obserwacyjna
Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości fizycznych i/ albo chemicznych wykazujących sposobność zmian naturalnych bądź wymuszonych. S.o. do obserwacji szczególnych musi regularnie spełniać dodatkowe specjalne warunki, na przykład → piezometr. → Otwór hydrogeologiczny.[TM].

Słownik Schemat Obliczeniowy Studni:
Znaczenie studni Uproszczony szkic przekroju hydrogeologicznego przedstawiający położenie zwierciadła wody podziemnej albo linii ciśnień piezometrycznych przed i w momencie → pompowania badawczego i te studnia obserwacyjna.
Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą studnia obserwacyjna.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla studnia obserwacyjna.
Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez studnia obserwacyjna.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca studnia obserwacyjna.

Czym jest Studnia obserwacyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: