Studnia obserwacyjna co to jest
Co to jest Studnia obserwacyjna. Wyjaśnienie studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo.

Czy przydatne?

Co to jest Obserwacyjna Studnia

Definicja STUDNIA OBSERWACYJNA: Studnia obserwacyjna
Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości fizycznych i/ albo chemicznych wykazujących sposobność zmian naturalnych bądź wymuszonych. S.o. do obserwacji szczególnych musi regularnie spełniać dodatkowe specjalne warunki, na przykład → piezometr. → Otwór hydrogeologiczny.[TM].

Słownik Strumień:
Znaczenie linii prądu płynącej cieczy przechodzących poprzez pole o pow. A. Definicja regularnie używane w dyscyplinach zajmujących się zagadnieniami transportu cieczy, masy, energii. 2. Objętość Q cieczy studnia obserwacyjna.
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK studnia obserwacyjna.
Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych studnia obserwacyjna.
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W studnia obserwacyjna.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM studnia obserwacyjna.

Czym jest Studnia obserwacyjna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: