Studnia odwadniająca co to jest
Co to jest Studnia odwadniająca górnicza. Wyjaśnienie Otwór wykonany w górotworze z powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest Górnicza Odwadniająca Studnia

Definicja STUDNIA ODWADNIAJĄCA GÓRNICZA: Studnia odwadniająca górnicza
Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w celu wywołania depresji jej zwierciadła i odwodnienia górotworu. W górnictwie służąca jako obiekt → odwadniania metodą studziennym i → odwadniania kombinowanego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia studnia odwadniająca górnicza.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK studnia odwadniająca górnicza.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru studnia odwadniająca górnicza.
Słownik Subregion Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Jednostka hydrogeologiczna niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → studnia odwadniająca górnicza.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK studnia odwadniająca górnicza.

Czym jest Studnia odwadniająca górnicza znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: