Studnia promienta s co to jest
Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi

Definicja STUDNIA PROMIENISTA, S. DRENAŻOWA, S. ZŁOŻONA, S. Z DRENAMI POZIOMYMI: Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi
Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK] Ryc. 109. Studnia promienista; pokazano dreny poziome i skośne, idące pod zbiornik wód powierzchniowych i do warstwy wodonośnej, i dreny piętrowe (w dwóch piętrach).

Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.

Czym jest Studnia promienista, s znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: