Studnia promienta s co to jest
Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi

Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi
Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK] Ryc. 109. Studnia promienista; pokazano dreny poziome i skośne, idące pod zbiornik wód powierzchniowych i do warstwy wodonośnej, i dreny piętrowe (w dwóch piętrach).

Czym jest Studnia promienista, s znaczenie w Słownik definicje S