Studnia promienta s co to jest
Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi

Definicja STUDNIA PROMIENISTA, S. DRENAŻOWA, S. ZŁOŻONA, S. Z DRENAMI POZIOMYMI: Studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi
Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK] Ryc. 109. Studnia promienista; pokazano dreny poziome i skośne, idące pod zbiornik wód powierzchniowych i do warstwy wodonośnej, i dreny piętrowe (w dwóch piętrach).

Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej studnia promienista, s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi.

Czym jest Studnia promienista, s znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: