Studnia próżniowa co to jest
Co to jest Studnia próżniowa. Wyjaśnienie odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego.

Czy przydatne?

Co to jest Próżniowa Studnia

Definicja STUDNIA PRÓŻNIOWA: Studnia próżniowa
→ Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a poprzez to powiększenia efektywności drenażu górotworu. W górnictwie służąca jako jeden z przedmiotów → odwadniania metodą górniczym. → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku studnia próżniowa.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w studnia próżniowa.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM studnia próżniowa.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością studnia próżniowa.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu studnia próżniowa.

Czym jest Studnia próżniowa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: