Studnia szybowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana. Wyjaśnienie kopana Studnia kopana, na ogół.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana

Definicja STUDNIA SZYBOWA; STUDNIA KOPANA: Studnia szybowa; studnia kopana
Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110). [TM, AK] Ryc. 110. Studnia szybowa a – obudowana kamieniem naturalnym, b-d – obudowana kręgami betonowymi: b – niedoskonała z dopływem poprzez dno, c – doskonała z dopływem bocznym, d – niedoskonała z dopływem poprzez dno i bocznym; na dnie studzien b i d zasypka.

Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze studnia szybowa; studnia kopana.

Czym jest Studnia szybowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: