Studnia szybowa; studnia co to jest
Co to jest STUDNIA SZYBOWA; STUDNIA KOPANA. Wyjaśnienie kopana Studnia kopana, na ogół.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana

Definicja STUDNIA SZYBOWA; STUDNIA KOPANA: Studnia szybowa; studnia kopana
Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110). [TM, AK] Ryc. 110. Studnia szybowa a – obudowana kamieniem naturalnym, b-d – obudowana kręgami betonowymi: b – niedoskonała z dopływem poprzez dno, c – doskonała z dopływem bocznym, d – niedoskonała z dopływem poprzez dno i bocznym; na dnie studzien b i d zasypka.

Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM studnia szybowa; studnia kopana co to jest.
Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa studnia szybowa; studnia kopana definicja.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia studnia szybowa; studnia kopana co znaczy.
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych studnia szybowa; studnia kopana słownik.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w studnia szybowa; studnia kopana znaczenie.

Czym jest Studnia szybowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: