Studnia szybowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana. Wyjaśnienie kopana Studnia kopana, na ogół.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana

Definicja STUDNIA SZYBOWA; STUDNIA KOPANA: Studnia szybowa; studnia kopana
Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110). [TM, AK] Ryc. 110. Studnia szybowa a – obudowana kamieniem naturalnym, b-d – obudowana kręgami betonowymi: b – niedoskonała z dopływem poprzez dno, c – doskonała z dopływem bocznym, d – niedoskonała z dopływem poprzez dno i bocznym; na dnie studzien b i d zasypka.

Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Studnia Wielkośrednicowa:
Znaczenie wielkośrednicowa Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Substancja Organiczna:
Znaczenie organiczna Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki studnia szybowa; studnia kopana.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych studnia szybowa; studnia kopana.

Czym jest Studnia szybowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: