Studnia wielkośrednicowa co to jest
Co to jest Studnia wielkośrednicowa. Wyjaśnienie Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w.

Czy przydatne?

Co to jest Wielkośrednicowa Studnia

Definicja STUDNIA WIELKOŚREDNICOWA: Studnia wielkośrednicowa
Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc. 111. Różne metody techniczne uzyskania sporych rozmiarów poziomych studzien wierconych (Balke i in., 2000, uzupełnione) Cyfry oznaczają kolejność wierceń, grube kółka – obudowy studzienne.

Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca studnia wielkośrednicowa.
Słownik Studnia Szybowa; Studnia Kopana:
Znaczenie studnia kopana Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110 studnia wielkośrednicowa.
Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze studnia wielkośrednicowa.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek studnia wielkośrednicowa.
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja studnia wielkośrednicowa.

Czym jest Studnia wielkośrednicowa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: