Studnia wielkośrednicowa co to jest
Co to jest Studnia wielkośrednicowa. Wyjaśnienie Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w.

Czy przydatne?

Co to jest Wielkośrednicowa Studnia

Definicja STUDNIA WIELKOŚREDNICOWA: Studnia wielkośrednicowa
Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc. 111. Różne metody techniczne uzyskania sporych rozmiarów poziomych studzien wierconych (Balke i in., 2000, uzupełnione) Cyfry oznaczają kolejność wierceń, grube kółka – obudowy studzienne.

Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s studnia wielkośrednicowa.
Słownik Strumień:
Znaczenie linii prądu płynącej cieczy przechodzących poprzez pole o pow. A. Definicja regularnie używane w dyscyplinach zajmujących się zagadnieniami transportu cieczy, masy, energii. 2. Objętość Q cieczy studnia wielkośrednicowa.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w studnia wielkośrednicowa.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda studnia wielkośrednicowa.
Słownik Substancje Łatwo Ulegające Biodegradacji:
Znaczenie ulegające biodegradacji Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych studnia wielkośrednicowa.

Czym jest Studnia wielkośrednicowa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: