Studnia zbiorcza co to jest
Co to jest Studnia zbiorcza. Wyjaśnienie której woda jest doprowadzana z całego albo z części.

Czy przydatne?

Co to jest Zbiorcza Studnia

Studnia zbiorcza
Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112. Studnia zbiorcza w → studni promienistej (ujęciu promienistym); dreny skierowane są do soczew o dużej wodonośności (obwiedzione linią ciągłą z kropkami), występujących w obrębie poziomu wodonośnego o mniejszej wydajności.

Czym jest Studnia zbiorcza znaczenie w Słownik definicje S