Studnia zbiorcza co to jest
Co to jest Studnia zbiorcza. Wyjaśnienie której woda jest doprowadzana z całego albo z części.

Czy przydatne?

Co to jest Zbiorcza Studnia

Definicja STUDNIA ZBIORCZA: Studnia zbiorcza
Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112. Studnia zbiorcza w → studni promienistej (ujęciu promienistym); dreny skierowane są do soczew o dużej wodonośności (obwiedzione linią ciągłą z kropkami), występujących w obrębie poziomu wodonośnego o mniejszej wydajności.

Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się studnia zbiorcza.
Słownik Strefowość Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są studnia zbiorcza.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru studnia zbiorcza.
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych studnia zbiorcza.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w studnia zbiorcza.

Czym jest Studnia zbiorcza znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: