Studnia zbiorcza co to jest
Co to jest Studnia zbiorcza. Wyjaśnienie której woda jest doprowadzana z całego albo z części.

Czy przydatne?

Co to jest Zbiorcza Studnia

Definicja STUDNIA ZBIORCZA: Studnia zbiorcza
Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112. Studnia zbiorcza w → studni promienistej (ujęciu promienistym); dreny skierowane są do soczew o dużej wodonośności (obwiedzione linią ciągłą z kropkami), występujących w obrębie poziomu wodonośnego o mniejszej wydajności.

Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK studnia zbiorcza.
Słownik Strefa Hipergeniczna:
Znaczenie hipergeniczna Strefa występowania wód słodkich o mineralizacji do 1 g/dm3. To jest strefa aktywnej wy miany wód, intensywnego drenażu i zasilania. Obejmuje młode, współczesne w sensie geologicznym studnia zbiorcza.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM studnia zbiorcza.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM studnia zbiorcza.
Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK studnia zbiorcza.

Czym jest Studnia zbiorcza znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: