Studnia zbiorcza co to jest
Co to jest Studnia zbiorcza. Wyjaśnienie której woda jest doprowadzana z całego albo z części.

Czy przydatne?

Co to jest Zbiorcza Studnia

Definicja STUDNIA ZBIORCZA: Studnia zbiorcza
Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112. Studnia zbiorcza w → studni promienistej (ujęciu promienistym); dreny skierowane są do soczew o dużej wodonośności (obwiedzione linią ciągłą z kropkami), występujących w obrębie poziomu wodonośnego o mniejszej wydajności.

Słownik Smak Wody:
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje studnia zbiorcza.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → studnia zbiorcza.
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR studnia zbiorcza.
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu studnia zbiorcza.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku studnia zbiorcza.

Czym jest Studnia zbiorcza znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: