Substancja organiczna co to jest
Co to jest Substancja organiczna. Wyjaśnienie definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i.

Czy przydatne?

Co to jest Organiczna Substancja

Definicja SUBSTANCJA ORGANICZNA: Substancja organiczna
Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki hydrogeochemiczne: w formie rozpuszczonej może obniżać Eh i pH wody, może tworzyć związki chelatowe i →koloidy ochronne ułatwiające migrację wielu pierwiatków. W fazie stałej jest intensywnym → sorbentem. W czasie migracji w wodach podziemnych s.o. podlega → mineralizacji. Stężenie s.o. w wodach podziemnych jest określane różnymi ogólnymi parametrami, na przykład →biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, → chemiczne zapotrzebowanie tlenu, → całkowity węgiel organiczny.[AM].

Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM substancja organiczna.
Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK substancja organiczna.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM substancja organiczna.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM substancja organiczna.
Słownik Strefa Utleniająca:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ substancja organiczna.

Czym jest Substancja organiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: