Substancja organiczna co to jest
Co to jest Substancja organiczna. Wyjaśnienie definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i.

Czy przydatne?

Co to jest Organiczna Substancja

Substancja organiczna
Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki hydrogeochemiczne: w formie rozpuszczonej może obniżać Eh i pH wody, może tworzyć związki chelatowe i →koloidy ochronne ułatwiające migrację wielu pierwiatków. W fazie stałej jest intensywnym → sorbentem. W czasie migracji w wodach podziemnych s.o. podlega → mineralizacji. Stężenie s.o. w wodach podziemnych jest określane różnymi ogólnymi parametrami, na przykład →biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, → chemiczne zapotrzebowanie tlenu, → całkowity węgiel organiczny.[AM].

Czym jest Substancja organiczna znaczenie w Słownik definicje S