Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna. Wyjaśnienie czynna Związek chemiczny wykazujący.

Czy przydatne?

Co to jest Czynna Powierzchniowo Substancja

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA: Substancja powierzchniowo czynna
Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c. niejonowe. S.p.c. regularnie są spotykane w zanieczyszczonych wodach podziemnych i powierzchniowych. → Detergent miękki, → Detergent twardy.[AM].

Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej substancja powierzchniowo czynna.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: