Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna. Wyjaśnienie czynna Związek chemiczny wykazujący.

Czy przydatne?

Co to jest Czynna Powierzchniowo Substancja

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA: Substancja powierzchniowo czynna
Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c. niejonowe. S.p.c. regularnie są spotykane w zanieczyszczonych wodach podziemnych i powierzchniowych. → Detergent miękki, → Detergent twardy.[AM].

Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku substancja powierzchniowo czynna.
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR substancja powierzchniowo czynna.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: