Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna kationowa. Wyjaśnienie czynna kationowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna kationowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA KATIONOWA: Substancja powierzchniowo czynna kationowa
→ Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową. →Substancja powierzchniowo czynna anionowa, → Substancja powierzchniowo czynna niejonowa.[AM].

Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe substancja powierzchniowo czynna kationowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: