Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna kationowa. Wyjaśnienie czynna kationowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna kationowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA KATIONOWA: Substancja powierzchniowo czynna kationowa
→ Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową. →Substancja powierzchniowo czynna anionowa, → Substancja powierzchniowo czynna niejonowa.[AM].

Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca substancja powierzchniowo czynna kationowa.
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM substancja powierzchniowo czynna kationowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: