Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna niejonowa. Wyjaśnienie czynna niejonowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna niejonowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA NIEJONOWA: Substancja powierzchniowo czynna niejonowa
→ Substancja powierzchniowo czynna obniżająca napięcie powierzchniowe przy występowaniu w wodzie, lecz niewytwarzająca jonów przy rozpuszczaniu. → Substancja powierzchniowo czynna anionowa, → Substancja powierzchniowo czynna kationowa.[AM].

Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka substancja powierzchniowo czynna niejonowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: