Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna niejonowa. Wyjaśnienie czynna niejonowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna niejonowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA NIEJONOWA: Substancja powierzchniowo czynna niejonowa
→ Substancja powierzchniowo czynna obniżająca napięcie powierzchniowe przy występowaniu w wodzie, lecz niewytwarzająca jonów przy rozpuszczaniu. → Substancja powierzchniowo czynna anionowa, → Substancja powierzchniowo czynna kationowa.[AM].

Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale substancja powierzchniowo czynna niejonowa.
Słownik Substancja Organiczna:
Znaczenie organiczna Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki substancja powierzchniowo czynna niejonowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: