Substancja rozpuszczona co to jest
Co to jest Substancja rozpuszczona. Wyjaśnienie Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczona Substancja

Definicja SUBSTANCJA ROZPUSZCZONA: Substancja rozpuszczona
Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią jednorodną mieszaninę. → Zawiesina, →Roztwór… → Rozpuszczanie, → Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Szczelinowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu substancja rozpuszczona.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu substancja rozpuszczona.
Słownik Stężenie Jonów Wodorowych:
Znaczenie wodorowych S.j.w. nadaje wodzie określony odczyn (→odczyn wody) wyrażany w skali pH (→ wartość pH). W rozważaniach hydrogeochemicznych zamiast s.j.w. należy uwzględniać aktywność jonów hydroniowych substancja rozpuszczona.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące substancja rozpuszczona.
Słownik Strefa Freatyczna; Strefa Eukrasu:
Znaczenie strefa eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa substancja rozpuszczona.

Czym jest Substancja rozpuszczona znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: