Substancja szkodliwa co to jest
Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie). Wyjaśnienie występująca w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA SZKODLIWA (WYSTĘPUJĄCA W WODZIE): Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)
Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja trująca.[AM].

Słownik Ściek:
Znaczenie płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Stężenie Jonów Wodorowych:
Znaczenie wodorowych S.j.w. nadaje wodzie określony odczyn (→odczyn wody) wyrażany w skali pH (→ wartość pH). W rozważaniach hydrogeochemicznych zamiast s.j.w. należy uwzględniać aktywność jonów hydroniowych substancja szkodliwa (występująca w wodzie).

Czym jest Substancja szkodliwa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: