Substancja szkodliwa co to jest
Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie). Wyjaśnienie występująca w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA SZKODLIWA (WYSTĘPUJĄCA W WODZIE): Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)
Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja trująca.[AM].

Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Strefa Ochrony Sanitarnej (Ujęcia Wody):
Znaczenie sanitarnej (ujęcia wody) Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać substancja szkodliwa (występująca w wodzie).

Czym jest Substancja szkodliwa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: