Substancja szkodliwa co to jest
Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie). Wyjaśnienie występująca w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA SZKODLIWA (WYSTĘPUJĄCA W WODZIE): Substancja szkodliwa (występująca w wodzie)
Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja trująca.[AM].

Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje substancja szkodliwa (występująca w wodzie).
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia substancja szkodliwa (występująca w wodzie).

Czym jest Substancja szkodliwa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: