Substancja trwała; s. trudno co to jest
Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna

Definicja SUBSTANCJA TRWAŁA; S. TRUDNO ROZKŁADAJĄCA SIĘ, S. KONSERWATYW NA, S. REFRAKCYJNA: Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna
Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie podlegają rozpadowi (zanikowi, → biodegradacji) ani mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). W jednorodnym → ośrodku hydrogeologicznym substancje takie poruszają się ze średnią prędkością równą średniej prędkości rzeczywistej wód podziemnych. Nie poddają się mechanizmom → samooczyszczania się wód podziemnych. Składniki ścieków trudno ulegające biodegradacji tytułujemy refrakcyjnymi. [AM, SW].

Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Strefa Freatyczna; Strefa Eukrasu:
Znaczenie strefa eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.

Czym jest Substancja trwała; s. trudno znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: