Substancja trwała; s. trudno co to jest
Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna

Definicja SUBSTANCJA TRWAŁA; S. TRUDNO ROZKŁADAJĄCA SIĘ, S. KONSERWATYW NA, S. REFRAKCYJNA: Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna
Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie podlegają rozpadowi (zanikowi, → biodegradacji) ani mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). W jednorodnym → ośrodku hydrogeologicznym substancje takie poruszają się ze średnią prędkością równą średniej prędkości rzeczywistej wód podziemnych. Nie poddają się mechanizmom → samooczyszczania się wód podziemnych. Składniki ścieków trudno ulegające biodegradacji tytułujemy refrakcyjnymi. [AM, SW].

Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.
Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.

Czym jest Substancja trwała; s. trudno znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: