Substancja zanieczyszczająca co to jest
Co to jest Substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca

Definicja SUBSTANCJA ZANIECZYSZCZAJĄCA; ZANIECZYSZCZENIE, SUBSTANCJA SKAŻAJĄCA: Substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca
Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód jest przyrost stężeń pierwiastków i związków w relacji do składu naturalnego albo pojawienie się substancji obcych (na przykład syntetyczne substancje organiczne). By określić stopień z°radowania wód, stosuje się rozpoznanie tak zwany ogólnych wyznaczników zanieczyszczeń: A – ekipy s.z. (((na przykład Sp, ChZT, BZT5, AOX, IR), B – towarzyszące s.z. (((((na przykład BTX, bor), C – ogólne (((((((na przykład pH, Eh, τ25). → Zanieczyszczenia wód podziemnych.[AS].

Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca.
Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca.
Słownik Szkielet Gleby; Szkielet Gruntu:
Znaczenie szkielet gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład substancja zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca.

Czym jest Substancja zanieczyszczająca znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: