Substancje łatwo ulegające co to jest
Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji. Wyjaśnienie biodegradacji Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji

Definicja SUBSTANCJE ŁATWO ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: Substancje łatwo ulegające biodegradacji
Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych. Obejmuje substancje, które w znacznym stopniu ulegają biologicznemu rozkładowi przy stosowaniu określonych metod oznaczania → biodegradacji całkowitej.[AM].

Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji substancje łatwo ulegające biodegradacji.

Czym jest Substancje łatwo ulegające znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: