Substancje łatwo ulegające co to jest
Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji. Wyjaśnienie biodegradacji Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji

Definicja SUBSTANCJE ŁATWO ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: Substancje łatwo ulegające biodegradacji
Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych. Obejmuje substancje, które w znacznym stopniu ulegają biologicznemu rozkładowi przy stosowaniu określonych metod oznaczania → biodegradacji całkowitej.[AM].

Słownik Strefa Freatyczna; Strefa Eukrasu:
Znaczenie strefa eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Substancje Stałe Rozpuszczone:
Znaczenie rozpuszczone Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Środowisko Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 substancje łatwo ulegające biodegradacji.

Czym jest Substancje łatwo ulegające znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: