Substancje łatwo ulegające co to jest
Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji. Wyjaśnienie biodegradacji Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje łatwo ulegające biodegradacji

Definicja SUBSTANCJE ŁATWO ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: Substancje łatwo ulegające biodegradacji
Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych. Obejmuje substancje, które w znacznym stopniu ulegają biologicznemu rozkładowi przy stosowaniu określonych metod oznaczania → biodegradacji całkowitej.[AM].

Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych substancje łatwo ulegające biodegradacji.
Słownik Substancja Trująca:
Znaczenie Substancja, której występowanie w wodzie jest nie tylko niepożądane ze względów zdrowotnych, ale obecność jej w → wodzie pitnej wywołuje uszczerbek zdrowia człowieka, w tym także zatrucie organizmu substancje łatwo ulegające biodegradacji.

Czym jest Substancje łatwo ulegające znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: