Substancje nierozpuszczalne co to jest
Co to jest Substancje nierozpuszczalne. Wyjaśnienie Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w.

Czy przydatne?

Co to jest Nierozpuszczalne Substancje

Definicja SUBSTANCJE NIEROZPUSZCZALNE: Substancje nierozpuszczalne
Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach nieznacznych, niemierzalnych aktualnie stosowanymi sposobami. Definicja stosowane przy charakterystyce możliwości przenikania zanieczyszczeń do wód.[AM].

Słownik Szambo; Dół Gnilny:
Znaczenie Szambo; dół gnilny Podziemny, wodoszczelny zbiornik wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM substancje nierozpuszczalne.
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR substancje nierozpuszczalne.
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych substancje nierozpuszczalne.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → substancje nierozpuszczalne.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są substancje nierozpuszczalne.

Czym jest Substancje nierozpuszczalne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: