Substancje stałe łatwo co to jest
Co to jest Substancje stałe łatwo opadające. Wyjaśnienie opadające Definicja stosowane najczęściej.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje stałe łatwo opadające

Definicja SUBSTANCJE STAŁE ŁATWO OPADAJĄCE: Substancje stałe łatwo opadające
Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale łatwo usuwanych z wody w procesie uzdatniania (na przykład w czasie sedymentacji).[AM].

Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych substancje stałe łatwo opadające.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → substancje stałe łatwo opadające.
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK substancje stałe łatwo opadające.
Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze substancje stałe łatwo opadające.
Słownik Substancja Mineralna:
Znaczenie mineralna 1. Substancja pochodzenia mineralnego. Definicja regularnie przeciwstawiane → substancji organicznej. 2. Substancja występująca w specjacjach nieorganicznych, bez względu na genezę, na substancje stałe łatwo opadające.

Czym jest Substancje stałe łatwo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: