Substancje stałe co to jest
Co to jest Substancje stałe rozpuszczone. Wyjaśnienie Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczone Stałe Substancje

Definicja SUBSTANCJE STAŁE ROZPUSZCZONE: Substancje stałe rozpuszczone
Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek filtrowanych. S.s.r. obejmują rozpuszczone substancje stałe i ewentualnie część substancji koloidalnych. → Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych, → Suma składników stałych.[AM].

Słownik Solidyfikacja:
Znaczenie metod oczyszczania środowiska wodnogruntowego polegająca na fizycznym zestalaniu albo chemicznym związaniu → zanieczyszczeń przez dodanie spoiw nieorganicznych, organicznych albo mieszanych substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy substancje stałe rozpuszczone.

Czym jest Substancje stałe rozpuszczone znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: