Substancje stałe co to jest
Co to jest Substancje stałe rozpuszczone. Wyjaśnienie Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczone Stałe Substancje

Definicja SUBSTANCJE STAŁE ROZPUSZCZONE: Substancje stałe rozpuszczone
Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w analityce wód. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak przy → suchej pozostałości, przeprowadza sięje jednak w relacji do próbek filtrowanych. S.s.r. obejmują rozpuszczone substancje stałe i ewentualnie część substancji koloidalnych. → Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych, → Suma składników stałych.[AM].

Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Stała Rozpadu (Zaniku) Kr:
Znaczenie zaniku) kr S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad substancje stałe rozpuszczone.
Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do substancje stałe rozpuszczone.

Czym jest Substancje stałe rozpuszczone znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: