Substancje stałe zawieszone co to jest
Co to jest Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne. Wyjaśnienie zawiesiny ogólne Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne

Definicja SUBSTANCJE STAŁE ZAWIESZONE; ZAWIESINY OGÓLNE: Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne
Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone.[AM] Ryc. 113. Współzależność pomiędzy wieloma formami wyrażania ogólnej ilości substancji występujących w wodach (wg PN-75/C-04618-03).

Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Środowisko Abiotyczne:
Znaczenie abiotyczne Ogół przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem organizmów żywych) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Ś.a. obejmuje skały, grunty substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.

Czym jest Substancje stałe zawieszone znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: