Substancje stałe zawieszone co to jest
Co to jest Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne. Wyjaśnienie zawiesiny ogólne Substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne

Definicja SUBSTANCJE STAŁE ZAWIESZONE; ZAWIESINY OGÓLNE: Substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne
Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone.[AM] Ryc. 113. Współzależność pomiędzy wieloma formami wyrażania ogólnej ilości substancji występujących w wodach (wg PN-75/C-04618-03).

Słownik Samowypływ; Samowypływ Wód Artezyjskich:
Znaczenie samowypływ wód artezyjskich Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Schemat Jawny (Explicite):
Znaczenie explicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie startowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Strumień Wód Podziemnych; Strumień Filtracji:
Znaczenie podziemnych; strumień filtracji 1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące substancje stałe zawieszone; zawiesiny ogólne.

Czym jest Substancje stałe zawieszone znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: