Sucha pozostałość co to jest
Co to jest Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu. Wyjaśnienie pozostałość po odparowaniu.

Czy przydatne?

Co to jest Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu

Definicja SUCHA POZOSTAŁOŚĆ; POZOSTAŁOŚĆ PO ODPAROWANIU: Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu
Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze 105°C i wysuszeniu go w temp. nieprzekraczającej 150°C. S.p. jest miarą → mineralizacji wody, jest wyrażana w mg/dm3(ryc. 113).[AM].

Słownik Środowisko Naturalne:
Znaczenie naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Strefa Freatyczna; Strefa Eukrasu:
Znaczenie strefa eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Samowypływ; Samowypływ Wód Artezyjskich:
Znaczenie samowypływ wód artezyjskich Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.

Czym jest Sucha pozostałość znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: