Sucha pozostałość co to jest
Co to jest Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu. Wyjaśnienie pozostałość po odparowaniu.

Czy przydatne?

Co to jest Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu

Definicja SUCHA POZOSTAŁOŚĆ; POZOSTAŁOŚĆ PO ODPAROWANIU: Sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu
Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze 105°C i wysuszeniu go w temp. nieprzekraczającej 150°C. S.p. jest miarą → mineralizacji wody, jest wyrażana w mg/dm3(ryc. 113).[AM].

Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.
Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte sucha pozostałość; pozostałość po odparowaniu.

Czym jest Sucha pozostałość znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: