symulacja co to jest
Co to jest symulacja. Wyjaśnienie fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład.

Czy przydatne?

Co to jest Symulacja

Definicja SYMULACJA: symulacja
Badanie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w tym celu utworzonego mechanizmu fizycznego albo numerycznego, zwanego symulatorem. Pomiędzy oryginałem a symulatorem musi zachodzić podobieństwo matematyczne, to oznacza prawa fizyczne rządzące odpowiadającymi sobie zjawiskami w obu systemach muszą mieć tę samą postać matematyczną (((na przykład → Darcy'ego prawo w odniesieniu do filtracji wód podziemnych i prawo Ohma w odniesieniu do przepływu prądu elektrycznego) → schemat analogowy. W razie symulacji cyfrowej symulatorem jest → schemat numeryczny.[MR].

Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne symulacja.
Słownik Solanka:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 35 g/dm3, której kluczowymi składnikami rozpuszczonymi są jony: chlorkowy Cl–, sodowy Na+ i wapniowy Ca2+. Niektórzy autorzy wyróżniają grupę mocnych symulacja.
Słownik Strefa Wahań Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy symulacja.
Słownik Strefowość Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są symulacja.
Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała symulacja.

Czym jest symulacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: