symulacja co to jest
Co to jest symulacja. Wyjaśnienie fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład.

Czy przydatne?

Co to jest Symulacja

Definicja SYMULACJA: symulacja
Badanie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w tym celu utworzonego mechanizmu fizycznego albo numerycznego, zwanego symulatorem. Pomiędzy oryginałem a symulatorem musi zachodzić podobieństwo matematyczne, to oznacza prawa fizyczne rządzące odpowiadającymi sobie zjawiskami w obu systemach muszą mieć tę samą postać matematyczną (((na przykład → Darcy'ego prawo w odniesieniu do filtracji wód podziemnych i prawo Ohma w odniesieniu do przepływu prądu elektrycznego) → schemat analogowy. W razie symulacji cyfrowej symulatorem jest → schemat numeryczny.[MR].

Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością symulacja.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych symulacja.
Słownik Strefa Saturacji:
Znaczenie Strefa występowania skał, gdzie wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są kompletnie wodą. Górna powierzchnia tej strefy (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → strefą symulacja.
Słownik Strefa Wahań Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody Strefa w obrębie profilu hydrogeologicznego zawarta pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem zwierciadła wody (→ wahania zwierciadła wód podziemnych). Głębokość tej strefy symulacja.
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady symulacja.

Czym jest symulacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: