symulacja co to jest
Co to jest symulacja. Wyjaśnienie fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład.

Czy przydatne?

Co to jest Symulacja

Definicja SYMULACJA: symulacja
Badanie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w tym celu utworzonego mechanizmu fizycznego albo numerycznego, zwanego symulatorem. Pomiędzy oryginałem a symulatorem musi zachodzić podobieństwo matematyczne, to oznacza prawa fizyczne rządzące odpowiadającymi sobie zjawiskami w obu systemach muszą mieć tę samą postać matematyczną (((na przykład → Darcy'ego prawo w odniesieniu do filtracji wód podziemnych i prawo Ohma w odniesieniu do przepływu prądu elektrycznego) → schemat analogowy. W razie symulacji cyfrowej symulatorem jest → schemat numeryczny.[MR].

Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych symulacja.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w symulacja.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi symulacja.
Słownik Subzbiornik Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników symulacja.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru symulacja.

Czym jest symulacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: