System krążenia wód co to jest
Co to jest System krążenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód.

Czy przydatne?

Co to jest System krążenia wód podziemnych

Definicja SYSTEM KRĄŻENIA WÓD PODZIEMNYCH: Mechanizm krążenia wód podziemnych
Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i hydrodynamicznie granicami, opisany siatką hydrodynamiczną, metodą i wyznacznikami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i rozdzielających warstw półprzepuszczalnych. Otoczeniem dla s.k.w.p. może być mechanizm hydrologiczny ( mechanizm krążenia wód powierzchniowych), ( mechanizm krążenia wód strefy aeracji i sąsiadujące s.k.w.p. Definicja s.k.w.p. jest nadrzędne do definicje → mechanizmu wodonośnego i podrzędne do dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych, który poza strumieniami wód podziemnych obejmuje strumienie masy substancji i/ albo strumienie energii. Działanie s.k.w.p. opisuje ogólne równanie filtracji, z kolei działanie dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych opisuje układ równań: ogólne równanie filtracji i równania dyspersji ustalonych substancji.[TM].

Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej system krążenia wód podziemnych.
Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK system krążenia wód podziemnych.
Słownik Strumień Wód Podziemnych; Strumień Filtracji:
Znaczenie podziemnych; strumień filtracji 1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ system krążenia wód podziemnych.
Słownik Składniki Swoiste:
Znaczenie Definicja służące w → balneologii, dotyczy raczej wód słabo zmineralizowanych, charakteryzujących się zawartością składników, które występują w ilości większej od określonego minimum, stanowiącego system krążenia wód podziemnych.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach system krążenia wód podziemnych.

Czym jest System krążenia wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: