System krążenia wód co to jest
Co to jest System krążenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód.

Czy przydatne?

Co to jest System krążenia wód podziemnych

Mechanizm krążenia wód podziemnych
Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i hydrodynamicznie granicami, opisany siatką hydrodynamiczną, metodą i wyznacznikami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i rozdzielających warstw półprzepuszczalnych. Otoczeniem dla s.k.w.p. może być mechanizm hydrologiczny ( mechanizm krążenia wód powierzchniowych), ( mechanizm krążenia wód strefy aeracji i sąsiadujące s.k.w.p. Definicja s.k.w.p. jest nadrzędne do definicje → mechanizmu wodonośnego i podrzędne do dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych, który poza strumieniami wód podziemnych obejmuje strumienie masy substancji i/ albo strumienie energii. Działanie s.k.w.p. opisuje ogólne równanie filtracji, z kolei działanie dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych opisuje układ równań: ogólne równanie filtracji i równania dyspersji ustalonych substancji.[TM].

Czym jest System krążenia wód znaczenie w Słownik definicje S