System krążenia wód co to jest
Co to jest System krążenia wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód.

Czy przydatne?

Co to jest System krążenia wód podziemnych

Definicja SYSTEM KRĄŻENIA WÓD PODZIEMNYCH: Mechanizm krążenia wód podziemnych
Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i hydrodynamicznie granicami, opisany siatką hydrodynamiczną, metodą i wyznacznikami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i rozdzielających warstw półprzepuszczalnych. Otoczeniem dla s.k.w.p. może być mechanizm hydrologiczny ( mechanizm krążenia wód powierzchniowych), ( mechanizm krążenia wód strefy aeracji i sąsiadujące s.k.w.p. Definicja s.k.w.p. jest nadrzędne do definicje → mechanizmu wodonośnego i podrzędne do dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych, który poza strumieniami wód podziemnych obejmuje strumienie masy substancji i/ albo strumienie energii. Działanie s.k.w.p. opisuje ogólne równanie filtracji, z kolei działanie dyspersyjnego mechanizmu krążenia wód podziemnych opisuje układ równań: ogólne równanie filtracji i równania dyspersji ustalonych substancji.[TM].

Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej system krążenia wód podziemnych.
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych system krążenia wód podziemnych.
Słownik Szczelinowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny system krążenia wód podziemnych.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach system krążenia wód podziemnych.
Słownik Stopień Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu system krążenia wód podziemnych.

Czym jest System krążenia wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: