Szczelinowatość co to jest
Co to jest Szczelinowatość. Wyjaśnienie utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowatość

Definicja SZCZELINOWATOŚĆ: Szczelinowatość
Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny: syngenetyczne – tworzące się w wyniku działania sił wewnętrznych w procesie powstawania skały, tektoniczne – tworzące się w wyniku ciśnień zewnętrznych w czasie ruchów górotwórczych, wietrzeniowe – powstające w wyniku zmian ciśnienia górotworu. Z racji na sposobność gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych i działanie sił międzycząsteczkowych wyróżniamy szczeliny: nadkapilarne – większe od 0,254 mm, kapilarne – o szerokości 0,2540,0001 mm, subkapilarne – mniejsze od 0,0001 mm. Ilościowo szczelinowatość określamy dzięki →współczynnika szczelinowatości.[TB i DM].

Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja szczelinowatość.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → szczelinowatość.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i szczelinowatość.
Słownik Środowisko Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 szczelinowatość.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i szczelinowatość.

Czym jest Szczelinowatość znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: