Szczelinowatość co to jest
Co to jest Szczelinowatość. Wyjaśnienie utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowatość

Definicja SZCZELINOWATOŚĆ: Szczelinowatość
Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny: syngenetyczne – tworzące się w wyniku działania sił wewnętrznych w procesie powstawania skały, tektoniczne – tworzące się w wyniku ciśnień zewnętrznych w czasie ruchów górotwórczych, wietrzeniowe – powstające w wyniku zmian ciśnienia górotworu. Z racji na sposobność gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych i działanie sił międzycząsteczkowych wyróżniamy szczeliny: nadkapilarne – większe od 0,254 mm, kapilarne – o szerokości 0,2540,0001 mm, subkapilarne – mniejsze od 0,0001 mm. Ilościowo szczelinowatość określamy dzięki →współczynnika szczelinowatości.[TB i DM].

Słownik Solanki Basenów Sedymentacyjnych:
Znaczenie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s szczelinowatość.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja szczelinowatość.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń szczelinowatość.
Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne szczelinowatość.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim szczelinowatość.

Czym jest Szczelinowatość znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: